Hanna Jokinen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
12.08.2022

Palveluohjaus paremmaksi, tukea tukiviidakkoon.

Kun ihminen tulee tilanteeseen elämässään, ettei tiedä mistä saisi apua ja mitä apua itselle edes kuuluisi, riippuu selviytyminen eteenpäin usein siitä ohjaako joku oikeaan suuntaan.    Suuri osa esimerkiksi ikäihmisten palveluista käynnistetään tilanteessa, jossa ihminen on jo kaikki omat voimavaransa, rahansa sekä  keinonsa käyttänyt ja ongelma on jo…

Kun ihminen tulee tilanteeseen elämässään, ettei tiedä mistä saisi apua ja mitä apua itselle edes kuuluisi, riippuu selviytyminen eteenpäin usein siitä ohjaako joku oikeaan suuntaan.  

 Suuri osa esimerkiksi ikäihmisten palveluista käynnistetään tilanteessa, jossa ihminen on jo kaikki omat voimavaransa, rahansa sekä  keinonsa käyttänyt ja ongelma on jo päässyt muodostumaan. Hyvin tyypillinen tilanne on esimerkiksi sellainen, jossa omaistaan hoitava henkilö on aivan loppuun väsynyt ja kotona ei enää jakseta. Tai kun tämä hoivavastuuta kantava itse sairastuu ja vaikeasti sairas, esimerkiksi muistisairas, läheinen päätyykin hoivalaitokseen väliaikaisesti.

Siellä kun aletaan keriä vyyhtiä auki ja suunnitella omaisen tervehdyttyä kotiin paluuta, saattaakin selvitä valtava nippu kasautuneita ongelmia. Ei ole osattu hakea taloudellisia tukia, ei ole edes välttämättä virallista omaishoitajan statusta jonka kautta saisi rahallista tukea ja lakisääteiset vapaapäivät. Ei ole tietoa päivätoiminnasta tai kuntoutuksesta. Ei ole tiedetty kuka ja miten voi saada kotihoidon palveluita tai miten saisi omaisensa lyhytaikaiseen hoivaan, jotta voisi itse vetää henkeä pari päivää.  

 Kelan kanssa luoviminen on myös aivan oma maailmansa ja moni lannistuu, kun on hakenut vaikkapa äkillisiin suuriin kuluihin toimeentulotukea ja päätös tuleekin hylättynä takaisin. Ei jakseta tai osata enää lähteä selvittämään saisiko kunnasta harkinnanvaraista tukea vai miten asiassa voisi edetä.  

Meidän palveluviidakkomme on kovin hurja ihmiselle, joka ei ole siihen koskaan joutunut tutustumaan. Tuntuu, että tuki kerrallaan joutuu itse selvittämään, kuuluisiko tämä ehkä minulle vai ei? Olisinko omaishoidettavani oikeutettu tähän jne.  

On aivan selvää, että hyvällä palveluohjauksella ja oikein ajoitetulla sosiaalityöntekijän tapaamisella voidaan välttää inhimillisiä tragedioita. Kun ihmiselle neuvotaan esimerkiksi oikeat taloudelliset tuet ja miten niitä haetaan, voidaan välttyä luottotietojen menetykseltä tai pahimmillaan häädöiltä johtuen rahavaikeuksista. Ihmisen ei tarvitsekaan valita ostaako lääkkeensä vai ostaako ruokaa. Omaishoitaja ei sairastu silkasta uupumuksesta, kun hänen hoidettavalleen saadaan lyhytaikaishoivan jaksot sopivaan yksikköön säännöllisesti.  

Tällä hetkellä myöskään palveluohjaus ja sosiaalityö eivät välty paljon puhutulta henkilöstöpulalta, aliresurssoinnilta  ja henkilöstön liialliselta kuormittumiselta. Olisi paljon mitä voitaisiin heidän osaamisellaan auttaa ja tehdä, kunhan aikaa ja mahdollisuutta olisi puuttua asioihin ajoissa.

Taas kerran törmätään siihen, että kunnissa on liian herkästi ajauduttu hoitamaan jo olemassa olevia ongelmia ja ennaltaehkäisyyn ei riitä resursseja. Vaikka juuri neuvonta ja ennaltaehkäisy säästäisi monessa kohtaa myös valtavasti kuntien rahoja.  

Hyvinvointialueilla palveluohjaus, neuvonta  ja sosiaalityön saatavuus tulee asettaa korkeaan asemaan. Tarvitsemme nykyistä enemmän ammattilaisia, joilla on osaamista ohjata ihmisiä mm. erilaisten tukien ja palveluiden hakemisessa.  

Itse koen että esimerkiksi etsivää ja jalkautuvaa neuvontaa tulee myös lisätä. Tämän perustasoisen neuvonnan suorittajana voisi hyvin olla myös sosiaali- ja terveydenhuollon toisen asteen koulutuksen saanut henkilö, lähihoitaja.  

Joskus jo se, että joku vaikkapa kauppakeskuksessa lähestyy esitteen kanssa antaen yhteystiedot joista kysyä apua, voi olla ratkaisevan tärkeää myöhemmin kun palveluihin hakeutuminen onkin ajankohtaista.  

 

Kirjoittaja on Hanna Jokinen,

Hattulassa asuva ammatistaan ylpeä lähihoitaja & muistihoitaja

Ehdolla aluevaaleissa 2022 tammikuussa, Vasemmistoliiton riveissä.

Takaisin etusivulle