Hanna Jokinen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
03.10.2022

Hyvä kunta, hyvä työnantaja?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen erilaisissa tehtävissä työskentelee Suomessa yhteensä noin 212 520 henkilöä. Kun sote tulee, hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyy niin sanotuilla liikkeenluovutuksilla noin 172 900 henkilöä 332 kunnasta tai kuntayhtymästä. Niin Hattulan kuin kaikkien muidenkin kuntien henkilöstö siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueille ja säilyttää siten siirtymähetkellä voimassa olevat…

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen erilaisissa tehtävissä työskentelee Suomessa yhteensä noin 212 520 henkilöä. Kun sote tulee, hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyy niin sanotuilla liikkeenluovutuksilla noin 172 900 henkilöä 332 kunnasta tai kuntayhtymästä. Niin Hattulan kuin kaikkien muidenkin kuntien henkilöstö siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueille ja säilyttää siten siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Kun nyt vahvasti näyttää, että lähes ikiliikkujamaisia piirteitä eri hallitusten käsittelyssä saanut Sote olisi menossa maaliinsa, on meille tulossa historiallinen seuraava valtuustokausi jokaiseen kuntaan. Toivon, että jokainen nyt ehdolle asettunut ja vallankin erilaisiin luottamustoimiin kesäkuussa valittava, tutkii perusasiat sotesta ja miten se vaikuttaa juuri omaan kuntaan.

On äärettömän tärkeää, että myös Hattulassa panostetaan edelleen mm. ikäihmisten kotihoidon ja laitoshoidon kehittämiseen ja hyvään johtamiseen, eikä jäädä minkäänlaiselle tyhjäkäynnille odottelemaan soten ratkaisevan kaiken. Etenkin hyvän johtamisen ja henkilöstön kuulemisen suhteen täytyy seuraavat vuodet olla tarkkana. Se miten hyvin henkilöstö saadaan mukaan muutokseen, on äärettömän tärkeää.

Lähiesimiehille tulee taata aikaa olla henkilöstönsä kanssa hyvässä keskusteluyhteydessä ja heitä pitää aktiivisesti kouluttaa myös soten tuomiin muutoksiin. Emme voi lähteä Hattulassa kohti sotea niin, että viestimme henkilöstöllemme miten sattuu, tai niin, että henkilöstö lukee itseään koskevista asioista ensitietonsa lehdestä tai somen palstojen spekulaatio-ketjuista.

Jos emme viesti henkilöstölle suoraan ja ymmärrettävästi, emme saa heitä myöskään osallistettua muutoksiin. Tähän tulemme tarvitsemaan myös osaavaa ja sote-alan kiemuroita tuntevaa hyvinvointijohtajaa. Ei ole ollenkaan yhdentekevää kuka tällä pallilla istuu jatkossa. Hattulan kunta ja kuntatyöntekijät jäävät melkoiselle tuuliajolle, jos meillä ei ole ammattitaitoista henkilöä hyvinvointijohtajana silloin kun historiamme suurin liikkeenluovutus konkretisoituu.

 

Yleensäkin ottaen jos työhön ja sen tulevaisuuteen liittyvät asiat ovat epäselviä ja ihmisellä pelko esimerkiksi oman työpaikkansa puolesta, ei hän myöskään voi työssään ja työpaikassaan hyvin. Hän ei silloin myöskään todennäköisesti pysty panostamaan hommiinsa niin hyvin kuin mitä hänellä olisi potentiaalia.

Hattula on viime kuukausina ja myös viime vuosina tasaiseen tahtiin ollut julkisuudessa valitettavasti vähemmän mairittelevassa valossa työnantajana. Ei luo työntekijöille hyvää työilmapiiriä, jos harvase vuosi keskustellaan esim. tukipalveluiden ulkoistamisesta, heitellään ilmoille hoitohenkilöstön ja opettajien (vapaaehtoisia) lomautuksia jne. Nyt vallankin viime ajat ovat tehneet kriittisine mediahuomioineen pahaa jälkeä Hattulan maineelle työnantajana.

Toivon olevani ensi vaalikaudella mukana vaikuttamassa siihen, että Hattula oikeasti ottaa itseään niskasta kii työnantajana ja puuttuu työhyvinvointia heikentäviin asioihin reippaasti. Haluan myös olla vaikuttamassa siihen, että työntekijöille viestitään ajoissa ja selkeästi muutoksista (esimerkiksi juuri soteen liittyen) ja heidät otetaan mukaan myös muutoksiin liittyviin valmisteluihin.

Kaikelle työelämän epäasialliselle käytökselle tulee tehdä stoppi ja haluaisin, että kuntaan kehitettäisiin sellaisiakin kanavia antaa palautetta, että työntekijä voisi anonyymisti kertoa esim. kokemistaan epäkohdista, ilman pelkoa silmätikuksi joutumisesta.

 

 

Takaisin etusivulle