Hanna Jokinen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
13.08.2022

Tunnetaidot haltuun jo varhaiskasvatuksessa!

Vuoden 2020 loppupuolella törmäsin Helsingin Sanomien mielipide palstalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden hätähuutoon, josta kävi ilmi pääkaupunkiseudun karut olot lasten päivähoidossa. Kirjoituksen mukaan pienet taaperot joutuivat joissakin hoitopaikoissa odottamaan luvattoman kauan esimerkiksi likaisessa vaipassa tai avun saamiseksi syömisen suhteen. Hattulassa onneksi emme paini ihan tällaisten ongelmien kanssa, vaikka varmasti kädet hyvin täynnä…

Vuoden 2020 loppupuolella törmäsin Helsingin Sanomien mielipide palstalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden hätähuutoon, josta kävi ilmi pääkaupunkiseudun karut olot lasten päivähoidossa. Kirjoituksen mukaan pienet taaperot joutuivat joissakin hoitopaikoissa odottamaan luvattoman kauan esimerkiksi likaisessa vaipassa tai avun saamiseksi syömisen suhteen.

Hattulassa onneksi emme paini ihan tällaisten ongelmien kanssa, vaikka varmasti kädet hyvin täynnä työtä meilläkin varhaiskasvatuksen työntekijöillä onkin. Varhaiskasvatus tulee kuitenkin olemaan kovasti tapetilla tulevina vuosina, jos ja kun sote menee viimein maaliin. Tällöin kunnilta siirtyy paljon tehtäviä hyvinvointialueille, mutta varhaiskasvatus jää kunnan omaksi toiminnaksi. Kuntapäättäjien, virkamiesten ja kunnan työntekijöiden toimivat yhteydet ja yhteinen halu kehittää varhaiskasvatusta pitäisikin olla jokaisen tulevan kuntapäättäjän sydämen asia. Myös sopivien ryhmäkokojen puolestapuhujia tarvitaan!

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen ja kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Tutkimusten mukaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta hyötyvät erityisesti lapset, jotka tulevat vaikeista olosuhteista, sekä lapset, joilla on oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi muu äidinkieli kuin ruotsi tai suomi.

Toivon, että meillä jatkossakin uskalletaan innostua ja innovoida uutta. Metsäeskari-toiminta esimerkiksi on niin Hattulassa kuin muuallakin Suomessa todella kiiteltyä ja todella tykättyä toimintaa. Lapset saavat liikkua metsässä, olla paljon ulkona ja he oppivat kunnioittamaan luontoa jo pienestä pitäen.

Hyvin tärkeä asia mitä pitäisi mielestäni opettaa jo varhaiskasvatuksessa on vankat tunnetaidot. Samoin kuin toisten huomioiminen ja toisen asemaan asettuminen. Vanhemman yksi tärkeä tehtävä on opettaa lapselleen tunnetaitoja, tunteiden tunnistamista ja hallintaa. Valitettavan monella kuitenkin itselläänkin nämä taidot ovat hukassa tai arjen puristuksessa ei riitä enää ihan niin paljon paukkuja kasvattamiseen kuin haluaisi. Varhaiskasvatus onkin aivan oivallinen paikka näiden taitojen opetteluun ja tukemaan perheitä tässäkin tärkeässä asiassa.

Toivoisinkin näkeväni lähitulevaisuudessa Hattulan, jossa jo varhaiskasvatuksessa panostetaan enemmän tunnetaitoihin. Olisiko meillä mahdollisesti tulevaisuudessa vähemmän kouluväkivaltaa, kiusaamista ja hukassa olevia nuoria jos tunnekasvatusta saisi jo aivan naperosta asti? Voitaisiinko perheiden kuormitusta hieman tasata sillä, että osa näiden tärkeiden taitojen opettelusta tapahtuisi nykyistäkin aktiivisemmin varhaiskasvatuksen parissa?

Takaisin etusivulle